Barcelona / Mataró

Herències i Successions

Titularitats i relacions jurídiques

El Dret de Successions regula la successió mortis causa i determina el destí dels béns, drets i obligacions d’una persona després de la seva mort.

Serveis

A Antoja Advocats oferim l’assessorament i la realització de totes les actuacions professionals relatives a les herències i a les successions, cobrint les necessitats que una persona o família pugui tenir amb caràcter previ o posterior a una defunció.

 

Serveis en el marc del Dret de Successions

 • Testaments
 • Documents preventius
 • Pactes successoris
 • Aceptació/repudiació de l'herència
 • Adjudicació de l'herència
 • Defuncions sense testament
 • Donacions
 • Partició de l'herència
 • Reclamació de la legítima
 • Impost de Successions
 • Planificació fiscal
 • Obtenció de la documentació (certificat defunció, últimes voluntats i testament original)

Sol·licita pressupost sense compromís.